Skip to main content

Alla kompetenser inom skötsel och anläggning av utemiljö – året runt

12m Utemiljö AB sköter, utvecklar och anlägger utemiljöer som bidrar till ökad trivsel och trygghet. Med mycket lång erfarenhet och stor kunskap om utemiljöer arbetar vi effektivt och i nära samråd med våra kunder.

Hos oss finns en gedigen bredd av yrkesskickliga medarbetare. Vi har alla kompetenser inom skötsel och anläggning av utemiljö, bland annat trädgårds- och landskapsingenjörer och trädgårdsanläggare. Vår lokala förankring och vårt breda nätverk av partners gör att vi kan erbjuda tjänster genom hela kedjan från projektering till anläggning, skötsel och underhåll av utemiljöer. Att vi är en del av Green Landscaping Group ger oss en extra styrka, där vi kan samarbeta med våra systerbolag för att erbjuda i stort sett alla förekommande tjänster inom vårt segment.

Kontakta oss

Våra Tjänster

Grönyteskötsel

 • Skötsel av gräsmatta
 • Underhåll av blomsterrabatt och häckar
 • Gräsklippning
 • Vägunderhåll

Yttre fastighetsskötsel

 • Utomhusmålning (ej fastigheter)
 • Brunnsrensning (ovan mark)
 • Miljöhusstädning
 • Renhållning
 • Stensättning

Service & Finplanering

 • Besiktning av lekplatser
 • Rengöring och underhåll av parkbänkar, staket, spaljéer
 • Röjning och städning efter stormar
 • Ljussättning av utemiljöer
 • Säsongsdekorationer i stadsmiljö
 • Skyltreparation

Snöröjning

 • Handskottning
 • Handsandning

Som en långsiktig partner kan vi ta hand om årets alla säsongsvarierade projekt och åtgärder. Driftseffektiva utemiljöer som kräver lite underhåll, som på samma gång är vackra och hållbara såväl miljömässigt som ekonomiskt är det vi strävar efter.

När det gäller skötsel och underhåll av utemiljöer är vår filosofi att våra kunder ska få mer än de väntat sig. Ni behöver inte hålla koll på vad som ska göras och när, vi sköter det åt er.

Vi söker alltid duktiga medarbetare – vill du bli en av oss?

Kontakta oss på info@12m.se

Vi är en helhetsleverantör som hanterar allt inom utemiljöer, med god tillgång till såväl dedikerade medarbetare som moderna maskiner. Vår maskinpark innehåller bland annat gräsklippare, traktorer och redskapsbärare.

Grön hållbarhet för utemiljöer

Av naturliga skäl ligger miljöfrågor oss varmt om hjärtat. Vi arbetar aktivt enligt FN:s globala mål för en hållbar utveckling och strävar i vårt dagliga arbete efter att ligga i framkant för att minska vår miljöpåverkan. Därför arbetar vi för en rik biologisk mångfald, utvecklar ständigt våra arbetssätt och utbildar kontinuerligt våra medarbetare. I största möjliga mån använder vi oss av eldrivna handverktyg och redskap, vilket minskar både miljöpåverkan och buller. För att optimera våra transporter och ruttplaneringar använder vi digitala hjälpmedel.

Om oss – styrka, innovation & hållbart företagande

12m Utemiljö AB, tidigare Green Landscaping Helsingborg AB, är sedan våren 2020 ett dotterbolag inom Green Landscaping Group-koncernen. Vi består av en sammanslagning av enheter från tre bolag, Green Landscaping, Svensk Markservice och HD Landscape.

Med engagemang, innovation, styrka och ett hållbart företagande vill vi skapa en grön stad för alla. Vi arbetar med ständiga förbättringar och försöker alltid hitta den bästa lösningen för våra kunders behov och önskemål.

Kontakta oss

Certifierade processer

Vi är certifierade enligt ISO9001:2015, ISO14001:2015, ISO45001:2018 samt har kollektivavtal.

Tre stycken ikoner för ISO-certificat: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001

Vi vänder oss till allt från kommuner och stora kommunala bostadsbolag till mindre bostadsrättsföreningar och fastighetsägare inom både privat och offentlig sektor. Vårt verksamhetsområde är främst nordvästra Skåne. Vårt huvudkontor ligger på Väla Södra i Helsingborg, och vi är även etablerade i Landskrona och Perstorp.

Information för leverantörer

För att möjliggöra en snabb, säker och miljövänlig hantering av våra leverantörsfakturor så vill vi i första hand att ni skickar elektroniska fakturor – vårt Peppolnummer är 0007:55923677428.

Om ni inte har möjlighet till det så skicka istället fakturan som en PDF med e-post till: faktura@12m.se.

Aktuellt & Nyheter

29 november 2023

Green Landscaping Helsingborg blir 12m Utemiljö AB

Vi har bytt namn! Vi har samma organisationsnummer och adress som tidigare, 559236-7428, Grustagsgatan 37A, 254 64 Helsingborg.

Fakturor tar vi helst emot elektroniskt:
Peppol 0007:55923677428

Eventuella bilagor skall vara med i pdf-format.

Ange beställningsnummer med 9 tecken och beställarens namn.

Om ni inte har möjlighet att skicka e-faktura tas PDF-faktura emot via faktura@12m.se

2 november 2023

Vinterljus i Helsingborg

Under november månad startade det stora arbetet med entreprenaden Vinterljus till Helsingborgs stad. Här tänder vi ljusslingor, monterar granar och ser till att Helsingborg lyser vackert i juletid!

Kontaktuppgifter

Kontakta oss

Besöksadress

Grustagsgatan 37 A,
25464 Helsingborg
E-post: info@12m.se

Hitta hit (karta)

Linda Lidberg

VD
Telefon: 0701-087102
E-post: linda.lidberg@12m.se

Martina Höög

Produktionschef
Telefon: 0706-952094
E-post: martina.hoog@12m.se

Magnus Ranefalk

Produktionschef
Telefon: 0701-087187
E-post: magnus.ranefalk@12m.se

Fredrik Olofsson

Bit. Produktionschef
Telefon: 0701-087621
E-post: fredrik.olofsson@12m.se

Solveig Lundin

Produktionschef
Telefon: 0729-767115
E-post: solveig.lundin@12m.se

Ann Fejne

Ekonomiansvarig
Telefon: 0707-953066
E-post: ann.fejne@12m.se

Ida Aldevinge

Administratör
Telefon: 0761-465828
E-post: ida.aldevinge@12m.se

Vill du att vi kontaktar dig?

Fyll i formuläret så återkommer vi inom kort.

Kontakta oss